reklama

TOPlist

 

Hádanka 179

Tak dnešní hádanka je od MK:

dnešní otázky: 1. Co je to?
2. Kde je to?
3. Co je namalováno na stěně a při jaké příležitosti malba vznikla?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Bývalý kaolinový důl.
2. U obce Nevřeň (okr. Plzeň-sever).
3. Znak černého kohouta, při filmování pohádky Čertí brko.

Úspěšní hadači:
Jara - 12.12. 2:18h - 3 body
LaSo - 12.12. 17:37h - 3 body
Špagetka - 13.12. 17:19h - 2 body

Důl Nevřeň

Důl Nevřeň je historický hlubinný důl v oblasti ložisek kaolinových arkóz v okrese Plzeň-sever. Důl, který se nachází na katastru obce Nevřeň a od roku 2016 je v majetku této obce, je od června roku 2019 zpřístupněn veřejnosti.
Ložisko kaolinových arkóz, které se nachází ve svazích zalesněného kopce na levém břehu říčky Třemošné severovýchodně od obce Nevřeň, sestává ze dvou částí. První část zahrnuje oblast, kde byla v druhé polovině 19. století probíhala těžba povrchovým i hlubinným způsobem. Druhou část představuje tzv. Stejskalský les o celkové rozloze 182 ha, zahrnující lesy Dlouhý, Smrčí, Stejskalský, Dubí a Ovčí. Stejskalský les měl jiné majitele, než zmíněná první část ložiska - patřil k velkostatku rodiny Wopršálkovy v Nekmíři a Kokořově. Jednalo se o potomky plzeňského právníka JUDr. Stanislava Wopršálka, který v roce 1895 koupil od Lobkowitzů celé panství, jehož součástí byla i Nevřeň. Ve 20. a 30. letech 20. století zde majitelé nechali provést geologický průzkum. Celkem bylo v této oblasti vyraženo 26 průzkumných šachtic až do hloubky 26 metrů, avšak nepříliš kvalitní kaolin byl nalezen jen ve šesti z nich,v důsledku čehož firma Západočeské kaolinky odmítla nabídku rodiny Wopršálkovy na otevření a provozování dolu.
K dolu vede od Centra Caolinum v Nevřeni zhruba 1 km dlouhá naučná stezka "Pod zemí" s panely věnovanými jednotlivým druhům živočichů, rostlin i lidské činnosti, spjatým s životem pod zemí. Během návštěvnické sezóny je důl přístupný o víkendech, v měsících červenci a srpnu zpravidla navíc ještě také v úterý. Je doporučeno objednání návštěvy dolu prostřednictvím rezervačního systému Centra Caolinum.

11.12.2019 22:55h

16.12.2019 20:45h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007