reklama

TOPlist

 

Hádanka 180

Tak dnešní hádanka je od Solitéra:

dnešní otázky: 1. Co to je ?
2. Čeho je to součástí?
3. Kde to je?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: Jedná se o bývalou papírnu v obci Doubrava u Aše.

Úspěšní hadači:
Jara - 18.12. 21:54h - 3 body
MK - 18.12. 23:48h - 3 body

Doubrava u Aše

Papírna založená v roce 1750 Johanem Michaelem Jobsem se rozkládá u mostku přes potok Halštrov. Jde o ojedinělý soubor reliktů papírny, která byla připomínána již za třicetileté války. Dochované fragmenty jsou datované z části do roku 1750 a 1778.

Dějiny
Dochované fragmenty papírny jsou zcela mimořádným dokladem papírenské výroby na našem území.

Popis
Zachovaly se základy budovy papírny, vodní náhon a ze součástí zařízení se zachovalo kamenné mlecí kolo, kamenná nádrž holandru datovaná 1750 a skupina nádrží a míchacích kádí na papírovinu. Jde o ojedinělý soubor reliktů papírny, která byla připomínána již za třicetileté války a která prošla dlouhým vývojem.
Částečnou dostavbou zdiva byly zvýrazněny obrysy základů budovy, nedaleká malá vodní elektrárna dostala nový kabát. Masivní rám zpevnil její střechu, takže elektrárna nyní slouží také jako vyhlídka do malebného údolí Bílého Halštrova.

18.12.2019 20:30h

3.1.2020 20:30h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007