reklama

TOPlist

 

Hádanka 189

Tak dnešní hádanka je od Jary:

dnešní otázky: 1. Kde (Co) to je ?
2. V kterém městě ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Interiér kostel sv. Jakuba.
2. Jaroměř

Úspěšní hadači:
LaSo - 4.3. 21:39h - 3 body

Kostel svatého Jakuba (Jaroměř)

Kostel svatého Jakuba v Jaroměři je poprvé zmiňován již roku 1374. V první polovině 16. století byl přestavěn ve slohu pozdní gotiky – architektonicky nejhodnotnější období. Z této doby se dochovala hvězdovitá klenba presbytáře a dva honosné portály na vnějšku stavby. V dalších letech byl několikrát opravován, především po požáru v roce 1670, kdy vyhořel až na presbyterium. Kostel je gotická, částečně barokizovaná jednolodní stavba, loď je dlouhá 16,6 m, široká 10,50 m, Věž je hranolová, dvoupatrová, krytá oplechovanou osmibokou cibulí s lucernou, bání, koulí a dvojitým křížem. Vzhledem k tomu, že hřbitovní kostel byl vždy ve stínu děkanského chrámu sv. Mikuláše, ani do varhan se zde příliš neinvestovalo. Díky tomu se ale dodnes zachoval unikátní barokní nástroj s původní dispozicí i většinou původního píšťalového materiálu od Jiřího Ambrože Tauchmana (1629-1674), který byl zakladatelem významného varhanářského rodu ve Vrchlabí a zdejší nástroj je jediným v České republice, který se po tomto autorovi zachoval v téměř nezměněné podobě dodnes. Ve 2. pol. 19. stol. byl zrušen hřbitov okolo kostela. Na nový jaroměřský hřbitov byla tehdy přenesena i socha Plačící ženy, náhrobek zhotovený M. B. Braunem pro tchyni A. Miseliusovou (1730). Původní jaroměřský hřbitov nyní připomíná pomník M. Siloráda Patrčky (1787-1838), významného českého buditele, básníka, principála prvního kouzelného divadla v Evropě, který dlouhá léta žil v Jaroměři a zde byl také pochován. Kouzelníci si jej zvolili za svého patrona. V současné době slouží kostel sv. Jakuba pro smuteční obřady. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Po obou stranách je na zdech umístěno několik náhrobních kamenů, které se původně nalézaly v podlaze.

4.3.2020 19:42h

9.3.2020 22:40h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007