reklama

TOPlist

 

Hádanka 207

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Jaká obec je na fotce ?
2. Co se nachází na kopci za obcí ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. obec Kamýk, okres Litoměřice
2. zřícenina hradu Kamýk

Úspěšní hadači:
MK - 9.9. 20:29h - 3 body
Solitér - 9.9. 20:43h - 3 body
Jara - 9.9. 21:12h - 3 body

Kamýk

Obec Kamýk (německy Kamaik) se nachází přibližně pět kilometrů severozápadně od Litoměřic v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Žije v ní 178 obyvatel. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1319. Od 1. července 1980 do 31. prosince 1991 byla obec součástí města Litoměřice. Do poloviny dvacátého století tvořili drtivou většinu obyvatel Sudetští Němci. Po druhé světové válce byli starousedlíci vysídleni a obec se do značné míry vylidnila.

Kamýk je zřícenina gotického hradu v okrese Litoměřice. Zřícenina se nachází na skalnatém čedičovém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů v katastru obce Kamýk u Litoměřic v Českém středohoří. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.
Slovo kamýk je staročeské synonymum pro skálu. Hrad sám byl postaven někdy počátkem 14. století na pokyn krále Jana Lucemburského Jindřichem Kamýkem z Pokratic). První písemná zmínka o něm pochází z roku 1319, kdy ho král udělil Jindřichovi v léno. Jeho vznik je spojován zejména s vybíráním cla při plavbě po Labi v Litoměřicích a zpočátku hrad patrně sloužil spolu s nedalekým hradem Střekovem jakožto významný opěrný bod tehdejší královské státní moci nad labskou vodní cestou. Majitelé hradu měli manskou povinnost vůči králi.
Roku 1547 byl hrad opraven a rozšířen. Avšak již v roce 1600 byl opuštěn a v roce 1632 definitivně zpustnul po jeho vydrancování saskými vojsky. Na počátku 19. století navíc ještě podvakrát vyhořel.
Hlavní hradní stavbou byla pětiboká obytná věž na vrcholu čedičového suku, který byl opevněn hradbou předhradí. K této hradbě byly při renesanční přestavbě přistavěny obytné budovy, ze kterých se na jižní straně dochovala zeď se zbytky tří částečně dochovaných obdélníkových oken.
Kolem hradního vrchu vede modře značená turistická trasa. Zřícenina je volně přístupná po celý rok, ale zejména výstup na nejvyšší skálu není příliš bezpečný. Z vrcholku kopce je krásný výhled po okolí.
Zdroj: Kamýk (hrad)

TOTO JE PRVNÍ HÁDANKA 6.ROČNÍKU KVÍZŮ.

9.9.2020 19:35h

14.9.2020 20:46h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007