reklama

TOPlist

 

Hadanka 216

Tak dnešní hádanka je od Solitéra:

dnešní otázky: 1. Kde stojí tato budova a čemu dnes slouží
2. Čím je význačná
3. Kdo je autorem fresek na budově

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1.Rodný dům Pavla Křížkovského, Holasovice č. 122
2. je v ní knihovna - V interiéru
3. na průčelí fresková výzdoba od Valentina Držkovice.

Úspěšní hadači:
MK - 11.11. 20:20h - 3 body
JIHO - 11.11. 22:09h - 3 body
Jara - 11.11. 22:15h - 3 body
LaSo - 12.11. 18:24h - 3 body
Váleček - 12.11. 20:27h - 2 body

Rodný dům Pavla Křížkovského

Budova postavená zřejmě v roce 1920 na místě původního dřevěného rodného domku skladatele, na průčelí s freskami Valentina Držkovice z roku 1936, je symbolickou připomínkou skladatelova významu pro obec a pro českou hudbu. Rekonstruována 2010-2012.
Zděná omítaná jednopatrová budova obdélného půdorysu. Střecha je sedlová, krytá plechovými šablonami. Hlavní průčelí o 3 okenních osách, boční průčelí o 2 osách, v jižním průčelí v přízemí ve 2. ose vstup. V trojúhelném štítu hlavního průčelí dvojice malých okének. Okenní špalety na hlavním průčelí mají částečně okosené hrany po celém obvodu. Fasády bočních průčelí jsou hladké, pouze s korunní římsou. Hlavní fasáda je vodorovně členěna kordonovou římsou. Plocha v 1. patře je mezi a po stranách oken zdobena 4 štukovými rámci s freskami Valentina Držkovice. První znázorňuje původní rodný dům, druhá a třetí stojící dívky ve slezském kroji (motivy z Křížkovského písní), čtvrtá augustiniánský klášter na Starém Brně. Pod freskami jsou do omítky vyškrábány nápisy – popisy vyobrazení (Rodný domek v Holasovicích; Dievča, dievča; Bude vojna, bude; Klášter augustiniánů v Brně). Nad středním oknem je kruhový medailon s freskou – podobiznou skladatele P. Křížkovského. Nad krajními okny jsou drobné štukové rosety. Pod středním oknem se nachází pamětní deska z černého mramoru, vytvořená ke stému výročí narození v r. 1920. V r. 2012 byla k východnímu průčelí přistavěna na místě zbořené stodoly novostavba půjčovny knih, která je s budovou propojena vstupem.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Pavel Křížkovský je jedním z nejvýznamnějších holasovických rodáků. Narodil se v Holasovicích v roce 1820 a působil zde jako hudební skladatel. Dům postavený na místě rodné chalupy je symbolickou připomínkou jeho významu pro obec a českou hudbu. V interiéru a na průčelí fresková výzdoba od Valentina Držkovice.
Zdroj: knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích

11.11.2020 19:36h

16.11.2020 13:50h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007