reklama

TOPlist

 

Hádanka 228

Tak dnešní hádanka je od Solitéra:

dnešní otázky: : 1. Kde leží objekt na fotografii
2. Komu a proč je věnován
3. Kdo nechal tento objekt postavit

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Památník leží v Plzeňském kraji, nedaleko Boru u Tachova, na kopci Šibeniční vrch
2. upáleno 6 clenu bratrského sboru z Újezda na Domažlicku
3. vybudovali vlastní prací a z vlastních prostředků Baráčníci v Boru

Úspěšní hadači:
Jara - 10.2. 20:00h - 3 body
JIHO - 10.2. 21:24h - 3 body
MK - 10.2. 23:40h - 3 body
LaSo - 13.2. 10:35h - 1 bod

Šibeniční vrch

1/1. Kde leží objekt na fotografii
Památník leží v Plzeňském kraji, nedaleko Boru u Tachova, na kopci Šibeniční vrch.

2. Komu a proč je věnován
Vrátíme se v case do období vlády Vladislava Jagelonského, tedy na pocátek 16. století. 5. cervence 1503 byl vydán Vladislavuv mandát proti jednote bratrské, který se týkal pouze obsazování královské komory výlucne katolíky. Presto králova manželka Anna, neprítelkyne všeho kacírství, vyvolala nový útlak bratrí. Za nezreknutí se kacírství byl trest jediný – smrt upálením. V nastalé atmosfére pripomínající hon na carodejnice bylo již v listopadu toho roku, kdy drakonická opatrení vešla v platnost, upáleno 6 clenu bratrského sboru z Újezda na Domažlicku. Tyto neštastníky má na svedomí prekotne horlivý katolík Kryštof ze Švamberka.
Poprava je popsána i v díle J.A.Komenského "Historie o těžkých protivenstvích církve české:
Prípad jeden pripomenutí hodný jest. Nejaký pán ze Švamberka uchytiv šest z posluchacu bratrských ze vsi Oujezda nedaleko Domažlic dal je v mestecku Boru upáliti; jejichž tato jmena byla:
Matej Prokop, remesla ševcovského,
Jan Šimonovic, tkadlec,
Bartolomej Hranovic, bednár,
Jan Hrbek, hrncír,
Jan a Mikuláš Nadrybka, bratrí vlastní, sedláci.
Když knez papežský se jich optal, chtejí-li ho za pastýre duší svých prijíti, odpovedeli, že oni mají pastýre duší svých, Krista. Na popravu vedeni jsouce, šli zmužile; a když úradník byv obzvláštne k Mikulášovi naklonen, nadeji mu života cinil, aby jen nejakého casu k rozmýšlení se, byt bylo za celý rok, požádal: on jako by to podání prijíti pomýšlel trošku se pozastavil a hned "dlouho by to bylo, a já bych toto bratrstvo své ztratil", odpovedel; a tak s nimi k hranici prece šel.

3. Kdo nechal tento objekt postavit- viz kronika města Boru:
Usnesením rady z 15. května 1959 bylo schváleno místo a text pamětní desky pro památník upáleným Chodům z Kozinova Újezdu u Domažlic, který na "Babí hoře" vybudovali vlastní prací a z vlastních prostředků Baráčníci v Boru. Pomník byl slavnostně odhalen dne 21. června 1959 za přítomnosti zástupců OV-KSČ (okresní tajemník s. Frýbert), MV-KSČ (s. Václav Kovařík), za účasti MNV v Boru s předsedou s. Karlem Machem, velmi početné delegace Chodů z Kozinova Újezdu a Draženova v chodských krojích i s chodským praporem (praporečník Matěj Přibek z Draženova) a početných delegací plzeňských Baráčníků (baráčnických obcí).
Nesoutěžní zajímavost- pod Šibeničním vrchem je postavena vyhlídková věc, ze které je horší výhled než ze silnice, která kolem ní vede...


Zdroj: Šibeniční vrch

10.2.2021 19:43h

15.2.2021 9:22h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007