reklama

TOPlist

 

Hádanka 243

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Co to je ?
2. Kde to najdeme ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. zřícenina hradu Rychleby
2. u města Javorník, Rychlebské hory, okr. Jeseník

Úspěšní hadači:
Jara - 26.5. 20:14h - 3 body
MK - 26.5. 20:21h - 3 body
JIHO - 26.5. 20:34h - 3 body
LaSo - 26.5. 20:57h - 3 body
Špagetka - 26.5. 21:31h - 3 body
Solitér - 27.5. 10:42h - 3 body

Rychlebský hrad

Rychlebský hrad (též Rychleby, německy Reichenstein) je moderní název zříceniny hradu neznámého jména a neznámých zakladatelů a majitelů v katastru města Javorník v Olomouckém kraji odvozený od jména Rychlebských hor, v nichž leží. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka ČR.
Byl vybudován vysoko nad levým břehem Račího potoka na skalnatém, ke korytu vodoteče vysunutém a příkře dolů spadajícím výběžku Přilbového vrchu ve výšce asi 425 metrů nad mořem. Naproti němu se na opačném břehu Račího potoka nacházejí pozůstatky tzv. Pustého zámku, původně zřejmě dřevěné konstrukce projevující se v současnosti jen pozůstatky terénní úpravy. Jeho vztah k Rychlebskému hradu prozatím není možné určit.
Na počátku 20. století se stal předmětem vlastivědného zájmu a roku 1910 byly podniknuty některé konzervačně-rekonstrukční práce (postavena vyhlídka). V současnosti podléhá zdivo rychlé destrukci.

Zdroj: hrad Rychleby 1
Zdroj: hrad Rychleby 2

26.5.2021 19:45h

31.5.2021 23:05h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007