reklama

TOPlist

 

Hádanka 259

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Co to je ?
2. Kde to najdeme ?
3. Čeho je to součástí ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Viklany
2. Západně od obce Žihle, okr. Plzeň-sever
3. Je součástí přírodní památky U báby - U lomu (Skalní městečko Viklany). Někdy je území nazýváno též Království balvanů

Úspěšní hadači:
Jara - 8.12. 19:41h - 3 body
MK - 8.12. 19:54h - 3 body
Solitér - 8.12. 20:08h - 3 body
JIHO - 8.12. 21:19h - 3 body
LaSo - 9.12. 9:57h - 3 body
Špagetka - 10.12. 21:58h - 1 bod

Viklany u Žihle

U Báby – U Lomu je přírodní památka ev. č. 459, nachází se dva kilometry severozápadně od vsi Žihle v okrese Plzeň-sever. Lokalitu spravuje AOPK Plzeň.
Důvodem ochrany je skupina žulových balvanů. Chráněné území v nadmořské výšce 530–594 metrů je rozděleno na dvě plochy. V první části se nacházejí velké balvany nazývané Bába a Dědek. Vznikly bochníkovitým zvětráváním a rozpadem hrubozrnné biotické žuly tiského masivu nad sousední Žihelskou brázdou, vyplněnou měkkými permokarbonskými usazeninami. Rozdíl v odolnosti hornin byl příčinou eroze, která dala vzniknout zajímavým geomorfologickým útvarům, mezi kterými obří balvany vynikají. Druhá část U Lomu leží 1 km západněji a je tvořena skupinou menších balvanů, vytvářející malé skalní město Viklany, nazvané podle skalních útvarů v jádru tohoto uskupení. Jejich původ je obdobný jako u Báby a Dědka.
Přírodní památka je přístupná po žlutě značené turistické trase, která vede od žihelského nádraží k Novému Dvoru.


Zdroj: Viklany u Žihle 1
Zdroj: Viklany u Žihle 2

8.12.2021 19:35h

13.12.2021 9:30h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007