reklama

TOPlist

 

Hádanka 283

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Kde najdeme tuto kašnu ?
2. Kdo je autorem a pro koho ji postavil ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Nádvoří zámku v Bučovicích
2. Autorem je architekt Giovanni Giacomo Tencalla, práci provedl Pietro Materna. Kašna byla postavena pro Maxmiliána z Lichtenštejna, který zámek vyženil.

Úspěšní hadači:
LaSo - 1.6. 21:13h - 3 body
MK - 1.6. 21:46h - 3 body
Špagetka - 1.6. 21:52h - 3 body
Solitér - 2.6. 6:10h - 3 body
Jara - 2.6. 7:47h - 3 body
JIHO - 2.6. 19:22h - 3 body

zámek Bučovice

Zámek Bučovice je renesanční stavba, která patří k stavitelským památkám města Bučovice a dominuje zdejšímu centru města. Je přístupný veřejnosti.
Zámek je čtyřkřídlý renesanční objekt s překrásným nádvořím a vzácnou fontánou. Jeho stavba započala roku 1567 na místě původní bučovické tvrze. Díky překrásným interiérům a bohatému zdobení štuky byl ve své době jednou z nejnádhernějších staveb Moravy. Zámek se zachoval v čisté renesanční podobě. Uvnitř máte možnost obdivovat arkádové nádvoří s 90 sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy. Sloupy zobrazují motivy, erby, fantastická zvířata, bytosti či hudební nástroje. Prohlédnout si můžete i bohatou manýristickou výzdobu interiérů a překrásnou kašnu na nádvoří.
Na barokních úpravách zámku probíhajících od roku 1633 participoval Giovanni Giacomo Tencalla. Ten pro Maximiliána z Lichtenštejna, jenž zámek i panství vyženil s dcerou Jana Šembery Kateřinou, vytvořil i manýristickou kašnu (1635/1637) uprostřed dvora. Vodotrysk je vysoký 8,5 metru; představuje kalichovitou vázu s lupenkovitě zprohýbanou hlavicí, která přechází ve čtyři vyhloubené dračí hlavy opírající se o bedra dřepících mořských panen. Nahoře je zakončen sochou Dionýza. V téže době byly přistavěny i čtyři rohové věže s kovovými lucernami, které však pro velkou tíhu musely být s věží postupně sejmuty.

Zdroj: Zámek Bučovice

1.6.2022 19:50h

6.6.2022 9:30h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007