reklama

TOPlist

 

Hádanka 328

Tak dnešní hádanka je od Válečka:

dnešní otázky: 1. Co to je ?
2. Kde to najdeme ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. hrad Vysoký Chlumec
2. najdeme ho v onci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Úspěšní hadači:
MK - 5.7. 20:18h - 3 body
Jara - 5.7. 20:45h - 3 body
OGUNGO - 5.7. 21:42h - 3 body
JIHO - 5.7. 22:11h - 3 body
Špagetka - 6.7. 11:26h - 3 body
Solitér - 7.7. 10:47h - 2 body

Hrad Vysoký Chlumec

Vysoký Chlumec je zachovalý hrad nad stejnojmenným městysem v okrese Příbram asi 8 km jihozápadně od Sedlčan. Stojí na žulovém vrchu v nadmořské výšce 525 m n. m. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka.
Hrad byl patrně založen v posledních letech panování Karla IV., ale poprvé je v pramenech zmiňován až roku 1382, kdy je na něm uváděn purkrabí Zbyněk. Už v roce 1385 je v rukou Purkarta z Janovic oblíbence krále Václava IV. Janovici drželi hrad až do roku 1469, kdy ho Jenec z Janovic a Peteršpurka prodal Bedřichu Ojířovi z Očedělic. Ovšem už roku 1474 koupila hrad a přilehlé panství Anna Švihovská, vdova po Janu Popelovi z Lobkovic. V držení Lobkoviců potom hrad zůstal dlouhá staletí.
Na začátku 17. století byl držitelem hradu Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. Byl to vysoký představitel katolické strany v království a po vypuknutí stavovského povstání musel v roce 1619 odejít do exilu a hrad mu byl zabaven. Zpátky do svého vlastnictví ho získal až po bitvě na Bílé hoře. V roce 1644 se stal hrad pokladnicí Lobkovického majetku, kam byly svezeny cennosti z ostatních panství. Ovšem na konci třicetileté války dobyla Vysoký Chlumec švédská vojska a zpustošila ho.
V držení Lobkoviců zůstal hrad až do druhé světové války, kdy byl zabaven protektorátními úřady. V roce 1948 byl znárodněn.
Po Sametové revoluci byl hrad v roce 1992 v rámci restitucí vrácen Lobkowiczům a ti ho v roce 1998 prodali příbuznému rodu, jehož představitelem je Riprand, hrabě Arco-Zinneberg, který hrad užívá dodnes. Jeho manželkou je vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I., Marie Beatrix.

Zdroj: Hrad Vysoký Chlumec 1
Zdroj: Hrad Vysoký Chlumec 2
Zdroj: Hrad Vysoký Chlumec 3

5.7.2023 19:46h

10.7.2023 15:46h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007