reklama

TOPlist

 

Hádanka 340

Tak dnešní hádanka je od Jary:

dnešní otázky: 1. Kde to jsem ?

Soutěž ukončena! Zde uvádíme správné odpovědi a úspěšné hadače:

Správné odpovědi: 1. Jara je v Kostele blahoslavené Marie Restituty v Brně

Úspěšní hadači:
MK - 29.11. 20:50 - 3 body

Kostel blahoslavené Marie Restituty

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně je římskokatolický chrám na sídlišti Lesná, postavený v letech 2017–2020 podle návrhu architekta Marka Jana Štěpána. Je farním kostelem farnosti Brno-Lesná. O kostelu místní věřící uvažovali již po roce 1968, za normalizace však k takovému projektu nedošlo. Plány byly oživeny po sametové revoluci, od níž se do roku 2014 podařilo na chrám v různých sbírkách získat 40 milionů korun.


Zdroj: Kostel blahoslavené Marie Restituty 1
Zdroj: Kostel blahoslavené Marie Restituty 2
Zdroj: Kostel blahoslavené Marie Restituty 3
Zdroj: Kostel blahoslavené Marie Restituty 4

29.11.2023 19:40h

5.12.2023 8:30h

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007