reklama

TOPlist

 

ZÁZNAMNÍK CESTOVATELE KSTS

Vážení členové a sympatizanti KSTS!

    Na základě přání členů KSTS zaznamenávat své zahraniční cesty jednotným a přehledným způsobem a informovat o nich své klubové přátele, rozhodli jsme se pro tento účel vytvořit „Záznamník cestovatele KSTS“.

    Záznamník není součástí soutěže „O Bóráka KSTS“ a neřídí se jejími pravidly. Je to nová soutěž, cestovatelé budou hodnoceni a oceňováni na základě dosažených výsledků. Záznamy o jednotlivých místech nejsou vázány jen na pěší turistiku, místa mohou být navštívena také jinak (letecky, autem, v rámci zájezdu apod.). Navštívená místa cestovatelé vybírají a zapisují na základě vlastního uvážení. Každý údaj v záznamníku doloží nejméně jedním fotem. Zážitky a další fotografie z cest je možno zpracovat a zveřejnit formou reportáží.

    Aktualizované tabulky se záznamy svých zahraničních cest a navštívených míst, stejně jako povinné foto a reportáže z těchto cest, můžete zasílat přímo na adresu správce klubového webu: milos.cerovsky@iol.cz.

    Do tabulek je možno zpětně zařadit místa navštívená od května tohoto roku /od měsíce uveřejnění tabulek na klubovém webu/.

    Hodnocení:

    Za každých dvacetpět údajů v jednotlivých kategoriích náleží diplom. Po čtyřech různých diplomech /v libovolných kategoriích/ přísluší soutěžícímu soutěžní odznak.

    Při splnění podmínek pro udělení diplomu ve všech vyhlášených kategoriích náleží bronzová medaile.

    Po splnění podmínek k udělení 15 diplomů /přičemž účastník musí splnit podmínky pro udělení bronzové medaile / náleží medaile stříbrná.

    Po splnění podmínek k udělení 2O diplomů /přičemž účastník musí mít evidováno nejméně padesát míst v každé kategorii/ náleží medaile zlatá.

    Ceny budou udělovány při každoročním celostátním setkání členů klubu.

Výbor KSTS

Účastníci záznámníku cestovatele KSTS

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007