Nejjižnější bod ČR aneb Lipenské superbórák 2013 !
7. Velikonoční setkání KSTS
LIPNO : 29.3. - 1.4.2013